TOYO RAPID RAILWAY

Funabashi-Nichidaimae Sta. Fare Chart

  Ticket IC Card Commuter Ticket Student Transport Ticket
1 month 3 months 6 months 1 month 3 months 6 months
Nishi-Funabashi 510 504 21,130 60,230 114,110 10,570 30,130 57,080
Higashi-Kaijin 440 432 18,040 51,420 97,420 9,020 25,710 48,710
Hasama 290 288 11,880 33,860 64,160 5,950 16,960 32,130
Kita-Narashino 210 206 8,800 25,080 47,520 4,410 12,570 23,820
Funabashi-Nichidaimae This Station
Yachiyo-Midorigaoka 210 206 8,800 25,080 47,520 4,410 12,570 23,820
Yachiyo-Chuo 290 288 11,880 33,860 64,160 5,950 16,960 32,130
Murakami 360 360 14,960 42,640 80,790 7,480 21,320 40,400
Toyo-Katsutadai 360 360 14,960 42,640 80,790 7,480 21,320 40,400